Logowanie

Weryfikacja wiedzy

Dostępny na platformie moduł testowy pozwala na weryfikację wiedzy posiadanej przez uczestników szkoleń. Testy mogą być przeprowadzane zarówno w formie pytań jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru. Natychmiast po ukończeniu testu, jest on automatycznie oceniany przez system. Wynik zostaje automatycznie zapisany na platformie. Każdy test może przybrać formę:

  • testu ćwiczeniowego, sprawdzającego zrozumienie materiału, z możliwością wielokrotnego powtarzania,
  • testu egzaminacyjnego, który weryfikuje wiedzę zdobytą podczas poszczególnych części kursu; test taki posiada ograniczenie czasowe, a jego wynik jest zapisywany w platformie.

Oba rodzaje testów mogą zawierać pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, a test jest automatycznie oceniany przez system podczas jego zakończenia.

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS